Välkommen Till Svenska Jiujitsuförbundet

Inom Svenska Jiujitsuförbundet utövas den Jiujitsu som skapats av Kurt Durewall.

Jiujitsu enligt Durewallsystemet är ett modernt självförsvarssystem.

Vår Jiujitsu blir effektiv genom att teknikerna inte bygger på smärta och muskelkraft.

Durewallsystemet är anpassat till vanliga människors vardag och verkliga angrepp.

Undervisningen innehåller realistiska tekniker för försvar mot slag, sparkar, fasthållningar, tillhyggen och farliga grepp.

Jiujitsu är japanska och betyder mjuk teknik. Jiujitsu har innebörden att övervinna kraft utan att öka den egna kraftinsatsen genom att använda energin i angreppet till sin egen fördel.

Vår huvudprincip är:
”att med
minsta möjliga kraft,
nå största möjliga effekt,
utan att förorsaka
smärta eller skada”

Vi menar att det är bra för kroppen att röra sig på ett medvetet sätt.
Vi menar att det är ett ansvar att skydda sig själv och andra om man kan.
Vi menar att det är bra för sinnet att öva alternativ till motangrepp och vedergällning.
Vi menar att det är effektivare och lite mer elegant.