Svenska Jiujitsuförbundet 47 år!

Det är 47 år sedan SJF instiftades för att fritt och självständigt kunna verka för en jiujitsu som inte bygger på eller förutsätter smärta och våld.
Idén att det faktiskt går alldeles utmärkt, ja till och med bättre, att värna sin integritet och skydda sin kropp med andra medel än trubbig kraft och aggression uppfattades som kontroversiell för 47 år sedan.
Svenska Jiujitsuförbundet sjuder av det mogna sinnets avspända, glada och nyfikna vitalitet. Vår idé lika kontroversiell och relevant som någonsin.