Svartbältesläger i Halmstad 21-22 April

Effektiv ju-no-ri. Au-waza, Självförsvarträning 1,2,3. Atemi. Boxningsmetodik. Sutemi. Markförsvar, m m.
Du hittar inbjudan som PDF på lägersidan.