SJF:s nyhetsbrev gällande Corona-krisen.

SJF:s nyhetsbrev gällande hur vi tar oss igenom Corona-krisen.
Förbundsstyrelsen sammanträder var fjortonde dag och strävar efter att komma ut med nyhetsbrev lika frekvent. De beslut som förbundsstyrelsen fattar gäller som kortast fram till nästa möte och grundar sig på styrelsens tolkning av dagsläget och myndigheters rekommendationer. Styrelsen fattar beslut om förbundsgemensamma strategier och hoppas med dessa kunna stötta klubbarna till ha en så bra verksamhet som möjligt.
Svenska Jiujitsuförbundets strategi är i dagsläget att: 1. Bedriva lokal verksamhet i förbundets klubbar 2. Undvika resor och större samlingar
Vi kommer att försöka använda de digitala hjälpmedlen i större utsträckning än förr. En positiv effekt vi förväntar oss av de digitala hjälpmedlen är att deltagandet kan öka radikalt och att förbundet får en större möjlighet att kommunicera med klubbarna och med klubbarnas medlemmar.
Instruktörsläger, HT 2020 SJF avser att hålla instruktörslägret på länk/Skype. Innehållet komprimeras för att kunna hålla hela lägret under en dag istället för två. Alla deltagare kan följa utbildningen på länk, var för sig eller samlade i grupper lokalt. UR har i uppgift att anpassa innehåll och form till undervisning via Skype.
Riksläger Rikslägret hålls i alla klubbar samtidig men tänkt värdklubb är sammankallande. Klubbarna länkar ihop sig på länk/Skype. Ett förslag är att klubbarna turas om att visa tekniker för de övriga.
SJF:s vägledning för klubbarna (som så klart även avspeglas i förhållningssätt på förbundsnivå)
o Se till att alla deltagare tvättar händer och fötter innan träning. Avsätt tid till tvätt i början på träningspasset. o Öppna upp lokalen en stund innan träningen börjar och uppmuntra medlemmarna att komma i god tid till träningen så att alla hinner tvätta sig. o Uppmuntra medlemmarna till att ta med egen handduk att torka sig på efter tvätt. o Se till att det finns handsprit. o Uppmuntra medlemmarna att komma till träningen ombytt och klar. o Var strikt om att medlemmarna bara får komma till träningen då de är friska. o Uppmuntra medlemmarna till att ta med egna träningsredskap/vapen. o Desinficera de gemensamma redskapen och vapnen som har använts. o Tvätta av mattan efter varje träningspass. o Var noga med att bara dricka ur sin egen vattenflaska. Märk den egna flaskan tydligt med namn. o Träna med samma träningskamrat under hela passet, dvs byt inte träningskamrat under passet. Det står instruktören fritt att bestämma vilka som ska träna med varandra om det behövs att styras upp. o Medlem ska anmäla till klubbens instruktör om man inte avser komma på ett träningspass. Detta är till för att underlätta för instruktören att planera passet. o Uppmuntra till att föräldrar och andra besökare och åskådare inte befinner sig i lokalen när träningen pågår. o Uppmuntra medlemmarna att gå igenom dessa punkter med sig själv, med anhöriga och med sina barn.
Kontakta gärna styrelsen om ni önskar lyfta något. Tillsammans tar vi oss igenom Corona-krisen.
Bästa hälsningar, Svenska Jiujitsuförbundet