Svenska Jiujitsuförbundets historia

#mk-page-title-box-5c917ad81707f { height: 300px; background-color: ; text-align: center; background-image: url("https://www.jiujitsu.se/wp-content/uploads/2015/03/header-nyheter.jpg"); background-attachment:scroll; background-position:center center; } #mk-page-title-box-5c917ad81707f .mk-page-title-box-title { font-size: 44px; line-height: 44px; font-weight: inherit; color: #ffffff; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 10px; letter-spacing: 3px; } #mk-page-title-box-5c917ad81707f .mk-page-title-box-title--underline:after { background: #ffffff;} #mk-page-title-box-5c917ad81707f .mk-page-title-box-subtitle { font-size: 10px; line-height: 10px; font-weight: inherit; color: ;}

Kurt Durewall

Svenska Jiujitsuförbundets historia och Durewallsystemets tillkomst börjar med systemets skapare; personen Kurt Durewall.

Kurt föddes i Stockholm 1924. Som helt ung placerades han i fosterhem och olika uppfostringsanstalter. Som tolvåring utplacerades han på bondgård, av barnavårdsnämnden. Där var han gratis arbetskraft i de tunga sysslorna på gården. Den rådande kulturen på dessa institutioner var att barn skulle fostras med våld och maktutövning. Bakom stängda dörrar kunde den som var hågad att dominera och kränka barn få sitt lystmäte. Kurts ungdom präglades av sadistisk maktutövning, ibland närmast tortyrliknande misshandel, frånvaro av respekt för människovärde och en filosofi att den som har styrka obehindrat kan sätta sig över den som inte har det. Detta var erfarenheter som Kurt Durewall bar med sig genom hela livet och som fick konsekvenser för den jiujitsu han senare utvecklade.

1937, under tiden som utplacerad bonddräng på Gotland, kom Kurt i kontakt med Viking Cronholms bok ”Jiu Jitsu-tricks” och blev genast fascinerad. Som för så många andra blev tanken att ingen skulle kunna ge mig stryk igen. Efter denna stund kom Kurts liv att präglas av jiujitsu och självförsvar.

Som vuxen blev Kurt Durewall pressfotograf till yrket. Han fortsatte att träna boxning, jiujitsu och judo. På den tiden fanns inte den organisation kring budo som vi tar för given i dag. Träning bedrevs i klubbar och institut, ofta av enskilda personer som rest hit eller lärt sig under vistelser i utlandet.

1959 följer Kurt den legendariske boxaren Ingemar ”Ingo” Johansson till New York som fotograf. På den resan blev Ingemar Sveriges förste världsmästare i boxning och Kurt blev förste svensk med svart bälte i jiujitsu, graderad av den japanske mästaren Kiyose Nakae.

Kurt Durewall var med i starten av den organiserade budons tillblivelse i Sverige under 50-talet. 1960 startar han Göteborgs Judo- och Jiujitsuskola. 1966 bildas en självförsvarskommitté inom Svenska judoförbundet med Kurt Durewall som sammankallande och chefsinstruktör. 1970 bildas Svenska Jiujitsuföreningen som en självständig organisation inom Budoförbundet.

Svenska Jiujitsuförbundet

Den 4 januari 1971 ombildades Svenska Jiujitsuföreningen till det självständiga Svenska Jiujitsuförbundet (SJF). Syftet med detta var att fritt kunna verka för en mjuk och humanistisk jiujitsu som inte bygger på att tillfoga smärta eller skada. Kurt hade egen handfast erfarenhet av att bli illa behandlad och utsatt för våld. Han hade känt effekterna av detta i själen och skinnet. Inställningen att alla (även en angripare) skall behandlas med respekt för sitt grundläggande människovärde, var vägledande.

Förbundsordförande blev Fritz Schubert, sekreterare Marja Nilson och Riksinstruktör Kurt Durewall. Ytterligare fyra personer deltog. Wilhelm Wanecek, Stockholm, som tränat jiujitsu i Wien för bl.a. Franz Rautek. Sven-Erik Widmalm, Tranås, som starkt propagerat för denna typ av jiujitsu från sin position som ledamot i judosektionen. George Irénius, Stockholm, och Lars Ryhammar, Katrineholm, båda tidigare medlemmar i Svenska Budoförbundets självförsvarskommitté, lämnade förbundet efter något år. Göran Celander, Göteborg, som varit vice förbundsordförande, drivit instruktörsutbildningen tillsammans med Kurt Durewall och stött förbundet sedan många år, räknas som en av dess stiftare tillsammans med de tre initiativtagarna Durewall, Schubert och Nilson.

1994 den 4 januari på SJFs 23-årsdag ombildades förbundet till ett demokratiskt förbund. De fyra stiftarna lämnade över sina administrativa uppdrag till en klubbvald styrelse. Riksinstruktör Kurt Durewall kvarstod som den högste tekniske ledaren i förbundet.

Utbildningssammankomster och träningsläger har alltid varit en viktig del av förbundets verksamhet. 1976 på sommaren höll förbundets sitt första stora sommarläger, i Säffle med en nyinköpt matta på ca 1000 kvadratmeter. Inbjudna var jiujitsumästaren Franz Rautek och hans fru Hilde från Wien. Det var i Säffle som Franz Rautek högtidligen ”donerade” sitt i Europa så kända Rautek-grepp till SJF och då i första hand till Kurt Durewall, som redan påbörjat sitt engagemang inom sjukvården med hjälp- och lyftteknik. 1977 till 1987 hölls sommarlägren i Göteborg. De flesta av dessa läger varade i 3 veckors tid med den sista veckan för judo-träning.

1988 drog SJF ut i småländska naturen, till Gransnäs utanför Aneby. Dojon utgjordes av ett stort luftig tält.

Från 1992 har vi, med endast ett års undantag, hyrt in oss på Katrinebergs folkhögskola utanför Falkenberg. Det ser ut som om SJF sommarläger blir ”bofast” just där. Stor träningshall, fina kringutrymmen, härliga rum och suverän mat gör att deltagarna trivs mycket bra.

Kurt Durewall erhöll den 11 december 1999 som den förste i Norden, den då högsta budograden, 10 Dan jiujitsu.

29-30 januari 2011 firade förbundet sina 40 år med träningsläger och jubileumsfest i Halmstad. Här utnämndes Benny Ericsson, 7 Dan, från JK Seisin Halmstad till ny Riksinstruktör. Kurt Durewall erhöll samtidigt titeln Ganso, vilket betyder upphovsman, skapare.

Ganso Kurt Durewall avled 28 oktober 2013. Han var ända fram till sitt frånfälle höggradigt aktiv i förbundets och jiujitsuns utveckling.

.button-5c917ad81dec2 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5c917ad81dec2 { background-color:#d5c0a3; } .mk-button.button-5c917ad81dec2.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
Kontakta oss

Skicka gärna dina frågor och funderingar så återkommer vi så fort vi kan.

Ej läsbar? Ändra ord. captcha txt