SJF deltar i firandet av Japan och Sveriges diplomatiska relationer

2018 firar den Japan-Svenska diplomatiska relationen 150 år!
Jubiléet högtidlighålls genom en rad evenemang, som de respektive ambassaderna utser för att representera ländernas vänskap. De evenemang som ingår i firandet får rätt att använda jubiléets officiella logotype.
Vi är stolta att kunna meddela att Svenska Jiujitsuförbundet är en deltagare i det officiella firandet av Japan och Sveriges diplomatiska relationer.
SJF Sommarläger är ett evenemang under jubileumsåret 2018 för att fira 150 år av diplomatiska relationer mellan Japan och Sverige!