Skaderapport

Namn anmälare: (obligatorisk)

Epost anmälare: (obligatorisk)

Ärende: (obligatorisk)

Datum för skadan (obligatorisk)

Skadans omfattning och art (2000 chars left)

Teknik som tränades vid skadetillfället (2000 chars left)

Övrigt (2000 chars left)

Uppföljning (2000 chars left)

Den skadades namn

Den skadade var vid tillfället (obligatorisk)

Instruktör vid skadetillfället

Klubbtillhörighet