Internt klubb & instruktör

Internt klubbledare och instruktörer

Klubbledare

Dokument
Stadgar
EMJ
Policy för sociala medier
Underlag för ansökan om bidrag från förbundet
Ansökan medlemskap i SJF

Blanketter årsanmälan
Föreningsuppgifter
Medlemsantal, instruktörer & aspiranter (2 sidor)
Årsanmälan instruktör & aspirant
Ansökan om graderingslicens för klubbinstruktör

Blanketterna skickas till kassören i SJF.
Annika Gerhardsson Bernhardt
Eftra 418, 311 96 Heberg
Mail: annika.g.bernhardt@telia.com
Tel hem: 0346-87 998
Tel mobil: 0731-57 53 61

SJF BG: 5040-3419

Skaderapport
Blankett
Webbformulär (öppnas i ny flik)

Foldrar och poster
Poster vit
Poster svart
Folder