Etiska, Medicinska och Juridiska regler

Inom SJF låter vi oss vägledas av de etiska principer och ställningstaganden som formulerats av Ganso Kurt Durewall. Kurt tog initiativ till ett förbund som vilar på en positiv människosyn, ett etiskt förhållningssätt och där man strävar efter att bete sig väl mot varandra. Svenska Jiujitsuförbundets etiska, medicinska och juridiska regler finns att ladda ner på sidan Om SJF.