SJF:s nyhetsbrev gällande Corona-krisen.

SJF:s nyhetsbrev gällande hur vi tar oss igenom Corona-krisen. Förbundsstyrelsen sammanträder var fjortonde dag och strävar efter att komma ut med nyhetsbrev lika frekvent. De beslut som förbundsstyrelsen fattar gäller som kortast fram till nästa möte och grundar sig på styrelsens tolkning av dagsläget och myndigheters rekommendationer. Styrelsen fattar beslut om förbundsgemensamma strategier och hoppas …