Benny Ericsson graderad till 8 Dan!

Under Svenska Jiujitsuförbundets sommarläger 2016 graderades Riksinstruktör Benny Ericsson till 8 Dan. Svenska Jiujitsuförbundet sänder Benny Ericsson sina varmaste gratulationer.
Benny utmärker sig inte bara genom teknisk briljans, flit och engagemang, utan är också i kraft av sin person och uppträdande ett föredöme för oss alla.