Benny Ericsson, 8 Dan, riksinstruktör ytterligare sex år.

Riksinstruktören är den ledande och drivande kraften för den tekniska utvecklingen, garanten för god instruktörsutbildning och högste representanten för vår stil. Riksinstruktör förväntas hänge sig åt sitt uppdrag med mycket stort engagemang, delta i läger och sammankomster och det är av yttersta vikt att Riksinstruktör personifierar SJF:s ideologi, har förmåga att inspirera förbundets medlemmar och utåt skapa ett fint intryck av vårt förbund.

Ovanstående är hämtat från SJF´s instruktörsbestämmelser och en mycket träffande beskrivning av förbundets Riksinstruktör Benny Ericsson, 8 Dan.
Svenska Jiujitsuförbundets styrelse beslutade därför 170204 enhälligt och med glädje att bifalla utbildningsrådets förslag att förlänga Bennys riksinstruktörslicens för ytterligare 6 år.