Årsdagen av Ganso Kurt Durewalls födelse

I dag är årsdagen av Ganso Kurt Durewalls födelse.
En dag då vi hedrar Kurts minne, anda och livsverk.
En dag som vi i Svenska Jiujitsuförbundet uppmärksammar genom att åter påminna oss om kärnan i det Kurt skapade och lämnade till oss att förvalta.
Huvudprincipen i Kurt Durewalls Jiujitsu är:
”att med minsta möjliga kraft, nå största möjliga effekt, utan att förorsaka smärta eller skada”
Med det i tanken stiger vi på mattan i dag eller någon av de närmaste dagarna. Vi bugar mot Kamiza och bilden av Kurt. Vi gör detta pass till Kurts minne.