Årsanmälan till förbundet senast 15/1

I samband med att klubbarna redovisar sin årliga statistik till förbundet gör förbundets instruktörer sin årliga anmälan. Detta innebär att man visar att man är aktiv instruktör och man signerar personligen att man förbinder sig till förbundets etik mm.
Klubbledare och instruktörer finner blanketterna på hemsidans interna del.