Om SJF

Svenska Jiujitsuförbundet

Svenska Jiujitsuförbundet (SJF) är en sammanslutning av klubbar som utövar den moderna jiujitsu som skapats av Ganso Kurt Durewall. SJF består av 20-talet klubbar med 1000-talet medlemmar.

SJF vill utbilda i och sprida en självförsvarsform som blir effektiv genom att den inte gör sig beroende av stor muskelstyrka, smärta och onödigt våld.

SJF vill motverka våld i samhället, rädsla för våld, våldsamma självförsvarsformer och budovåld. Vi gör det främst genom att erbjuda ett seriöst och sunt alternativ.

SJF vill verka genom att sprida vår syn på självförsvar, våld och konflikt. SJF är inte pacifistiskt, men vi framhåller att bekämpa våldet i sig, inte människan. Genom huvudprincipen “minsta möjliga kraft” kan den som är mindre undkomma den som är större, den som behöver kan utveckla stor energi och när situationen så kräver kan man hantera en svår våldssituation utan att skada mer än nödvändigt.

Träning inom SJF leds av utbildade instruktörer. För att självständigt leda träning krävs att man uppnått en viss tekniskt bältesgrad samt minst två års utbildning inom förbundet. Instruktörsutbildningen inom förbundet pågår kontinuerligt. Man kan med tiden uppnå högre instruktörsgrad, men utvecklingen och utbildningen upphör aldrig. Instruktörsutbildningen drivs av utbildningsrådet, i samråd med expertis inom och utanför förbundet, med Riksinstruktören Benny Ericsson (8 Dan) i spetsen.

Inom SJF låter vi oss vägledas av de etiska principer och ställningstaganden som formulerats av Ganso Kurt Durewall. Kurt Durewall omsatte egna erfarenheter av våld och kränkningar i något positivt. En jiujitsu där man skyddar sig effektivt mot våld utan att själv bli den som oreflekterat skadar andra. Han tog initiativ till ett förbund som vilar på en positiv människosyn, ett etiskt förhållningssätt och där man strävar efter att bete sig väl mot varandra. Svenska Jiujitsuförbundet är en opolitisk organisation, vår position i sådana ting är “utanför”.

Svenska Jiujitsuförbundet erbjuder träning i humant självförsvar under strukturerade och trygga former. Hos oss tränar män och kvinnor från olika livsomständigheter, tro, ursprung och kärlekspreferenser tillsammans. Vi bär alla samma vita dräkter. Vi följer budoetikett som hjälper oss att hålla trivsel, säkerhet och praktisk god ordning. Vi premierar artighet, punktlighet, ärlighet och hjälpsamhet.

Svenska Jiujitsuförbundets Etiska, Medicinska
och Juridiska regler.
Klicka på bilden för att ladda ner som PDF.