Om SJF

#mk-page-title-box-5a33830c97d68 { height: 300px; background-color: ; text-align: center; background-image: url("http://www.jiujitsu.se/wp-content/uploads/2015/03/SJF-102a.jpg"); background-attachment:scroll; background-position:center bottom; } #mk-page-title-box-5a33830c97d68 .mk-page-title-box-title { font-size: 44px; line-height: 44px; font-weight: bold; color: #ffffff; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 10px; letter-spacing: 3px; } #mk-page-title-box-5a33830c97d68 .mk-page-title-box-title--underline:after { background: #ffffff;} #mk-page-title-box-5a33830c97d68 .mk-page-title-box-subtitle { font-size: 10px; line-height: 10px; font-weight: bold; color: ;}

Svenska Jiujitsuförbundet nu

Idag är 16 klubbar med sammanlagt ca 1000 medlemmar, anslutna till Svenska Jiujitsuförbundet.

Träning med resultat

Träning med resultat

All undervisning sker av våra mycket erfarna instruktörer. De bedriver träning i egna lokaler, utspridda över hela landet. Samtliga instruktörer är licensierade och genomgår årligen utbildning i bl.a. etikett, historik, pedagogik, juridik, friskvård, sjukvård, bedömningsteknik och försvarspsykologi.

Flera gånger årligen sammanträffar medlemmarna under gemensamma träningsläger där de får specialträning av utbildningsrådet och Riksgraderingskommittén med Riksinstruktören Benny Ericsson 8 Dan i spetsen.

Svenska Jiujitsuförbundet vill inte förknippas med uppträdanden som kan upplevas som förråande och våldsförhärligande. Vi tar avstånd från kampformer som tydligt strider mot våra och budons principer och som riskerar att sprida våld i samhället. Däremot vill vi premiera artighet, punktlighet, ärlighet och förmedla en positiv grundsyn på andra människor, att varje människa är unik och värd att skyddas från våld. Med vår träning och vårt sätt att vara vill vi påverka människor att ta till sig denna syn och ge dem en möjlighet att växa som moraliska människor.

De flesta angrepp sker av förtvivlan, förvirring, under berusning eller på impuls. Ibland är den som angriper eller ställer oss inför fysiska utmaningar någon vi har att ta vård om; en människa som har ett funktionshinder, demens eller en psykisk sjukdom. Angriparen kan vara ett barn eller ungdom som ännu inte lärt sig livets regler.

Genom att använda våra grundprinciper skydd, balans, rörelse bestämdhet, mjukhet och hänsyn kan du vara minimalt våldsam och få ut maximal effekt av din förmåga när du avvärjer ett angrepp. Du ökar inte konfliktnivån. Du skadar, skrämmer eller förnedrar inte angriparen.

Vår jiujitsu vänder sig till dig som vill lära dig självförsvar och som inte har något eget behov av att vara våldsam, brutal, nedkämpa eller ”vinna”. Den gången du eventuellt använder motvåld skall det vara för att det behövs, inte för att det är det enda du kan. Vi menar att det är bra för sinnet att öva alternativ till motangrepp och vedergällning och vi menar att man har ett ansvar att skydda sig själv och andra om man kan.

Det enda vägen till minska våldet är att använda mindre våld.

Välkommen till Svenska Jiujitsuförbundet!

Kontakta oss

Skicka gärna dina frågor och funderingar så återkommer vi så fort vi kan.

Ej läsbar? Ändra ord. captcha txt