Durewallsystemet

Vår form av jiujitsu skapades av Kurt Durewall (1924-2013). Kurt Durewall började träna redan på 30-talet och var den förste svensk som fick svart bälte i jiujitsu. Detta var redan 1959. Den form av jiujitsu han då tränade var en traditionell kampinriktad form (det enda som fanns vid den tiden) som byggde sina tekniker på att tillfoga skada eller smärta. Erfarenheter från budoträning, det egna livet och av att bli vittne till hur människor i affekt kunde fortsätta angripa varandra trots omfattande skador ledde fram till ett beslut att försöka få fram ett effektivare självförsvar. Ett som skulle fungera även då angriparen var okänslig för smärta och där effekt inte var beroende av att man skadade angriparen. Det nya mottot blev att ”När någon angriper sig är han din fiende – när du med dina kunskaper försvarar dig, är han din vän som du skall skydda”.

Det finns många former av självförsvar att välja på, men kännetecknande för de flesta är att de går ut på att möta kraft med ännu mera kraft. Det finns en mängd olika stilar också inom jiujitsun, bara i Sverige kan man utan större problem finna ett tiotal. En del stilar håller hårt på de ursprungliga asiatiska formerna. Andra stilar är mest kampsporter där man fokuserar på att vinna inom ramen för ett regelverk, med viktklasser och under på förhand uppgjorda former. Det brukliga inom budo är att man tränar på slag, sparkar, kast och armlås mm. Man utvecklar sin fysik och teknik för att öka kraften i det man utför och det tas för givet att effekt är att bli skicklig i kamp så att man vinner om det blir slagsmål.

Inom Durewall-jiujitsu ersätter tekniken muskelkraft. Man för kroppen på ett energieffektivt sätt genom att tillämpa Durewall-jiujitsuns principer. Inom Durewall-jiujitsu innebär skicklighet en ökad effekt med mindre muskelkraft och skärpa.

Man fokuserar på att skydda sig, avvärja eller avbryta ett angrepp, dvs. självförsvar. Varken mer eller mindre. Visst kan det finnas situationer där man kan behöva betvinga en angripare eller till och med agera så att fortsatt angrepp inte är möjligt. Men att besegra, skada eller dominera någon har inget egenvärde för självförsvar. Att tillfoga smärta eller kränka någons värdighet ökar angreppets intensitet och är således ofta kontraproduktivt. Den gången du eventuellt använder motvåld eller ingripande tekniker skall det vara för att det behövs i ett farligt läge, inte för att det är det enda du kan.